Peuterspeelzaal/BSO/TSO

Peuterspeelzaal ‘De Oogappel’
De Theo Thijssenschool werkt nauw samen met de peuterspeelzaal De Oogappel. De samenwerking bestaat gezamenlijk optzetten en uitvoeren van thema’s en de uitwisseling van leerlingen.
De peuterspeelzaal is gevestigd op de locatie Vosholen, Boomgaard 37 9603 HL Hoogezand. Telefoon: 0598-383080
De peuterspeelzaal De Oogappel maakt deel uit van de Timpaan Kindercentra. Telefoon: 0598-39464
http://timpaankindercentra.nl/

Tussenschoolse opvang
Wij hebben vaste overblijfkrachten op de locatie Boswijk. indien u van deze diensten gebruik wilt maken kunt u Jannie Weesing ‘s avonds tussen 18.00 uur en 20.00 uur bellen. Ook voor verdere informatie kunt u bij haar terecht. Haar telefoonnummer is:
06-51 20 45 65.

Ook op de locatie Vosholen hebben we een vaste overblijfkracht. Haar naam is Daphne van der Waard, tel.nr: 06 – 22 42 38 10, daphne.vanderwaar@online.nl

De overblijfkrachten vangen, tegen een vergoeding, de kinderen op tussen 11.45 uur en 13.15 uur. Kinderen die regelmatig overblijven, kunnen een knipkaart kopen en betalen €1,50 per keer. In andere gevallen € 2,00.

Voorschoolse activiteit
Sinds mei 2010 kunnen kinderen voorschools opgevangen worden. Ook komend schooljaar is dit weer mogelijk. Kinderen kunnen vanaf 07.30 uur opgevangen worden. De kosten bedragen €2,50 per keer. De opvang op de locatie Vosholen wordt gedaan door Corina Brugge (tel: 06 – 10 26 43 87). Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u een inschrijfformulier afhalen.

Naschoolse opvang
Op de locatie Vosholen hebben we naschoolse opvang. De opvang wordt georganiseerd door Prokino. De opvang vindt plaats op maandag, dinsdag en donderdag. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u contact opnemen met Prokino.

Prokino
Centraal Bureau, Postbus 10248,
1000 EE Amsterdam, Tel: 020-4121200
info@prokino.nl

 

Hoogezand-Sappemeer