De zorg voor de leerling

De zorg voor de leerling (Cito)
Op onze school wordt uw kind toevertrouwd aan ervaren leerkrachten. Om de ontwikkeling en vorderingen van de kleuters bij te houden maken de kleuterleidsters gebruik van Schatkist registratie en hun “Klassenboek”. Halverwege groep 2 zal bij alle leerlingen die naar groep 3 gaan, de Cito toets: Taal voor kleuters en Rekenen worden afgenomen. De resultaten van de overige leerlingen worden nauwgezet gevolgd door zowel methodeafhankelijke, als onafhankelijke toetsen. Alle leerlingen worden voor de vakken: rekenen, lezen en taal vanaf groep 3 tot en met het einde van de basisschool gevolgd door het CITO leerlingvolgsysteem. Naast het leerlingvolgsysteem doen alle leerlingen van groep 7 mee aan de CITO entreetoets. Deze toets geeft aan waar in groep 8 nog extra aandacht aan moet worden besteed.

Bij eventuele problemen met het verwerven van de leerstof zal de groepsleerkracht door het geven van extra uitleg het kind proberen te helpen. Dit is mogelijk doordat wij onze leerlingen oefenen in het zelfstandig werken. De tijd die hierdoor vrijkomt, maakt het mogelijk aan leerlingen die dit nodig hebben, extra begeleiding te geven. Mocht deze extra begeleiding onvoldoende resultaat opleveren, dan wordt het kind besproken in de leerling-bespreking. Dit gaat altijd in samenwerking met de interne begeleider. Het resultaat kan zijn dat onze gespecialiseerde leerkracht, de zorgco├Ârdinator, een aantal toetsen afneemt om de hiaten bij het kind op te sporen. Aan de hand van de toetsgegevens zullen aanwijzingen aan de groepsleerkracht gegeven worden of zal er in samenspraak met de groepsleerkracht en de leerling een plan van aanpak worden opgesteld. Dit plan kan deels binnen de groep worden uitgevoerd, deels kan het kind ook extra hulp ontvangen van de remedial teacher, buiten de groep. Door onze manier van werken wordt hulp voornamelijk binnen de groep geboden. In uitzonderlijke gevallen kan een beroep gedaan worden op externe deskundigen, zoals bijvoorbeeld de consultatieve leerlingenbegeleider van de schooladvies-en begeleidingsdienst (CEDIN).

Motorische Remedial Teaching (MRT)
Er zijn kinderen die problemen ondervinden met hun motoriek, zowel grove als fijne. Binnen de gemeente is er de mogelijkheid om deze kinderen te helpen met hun motoriek. De MRT wordt gegeven door gymnastiekleerkrachten in onze gemeente. Dit gebeurt onder schooltijd. Een aantal gymnastiekleerkrachten in onze gemeente hebben een cursus MRT gevolgd.

Hoogezand-Sappemeer