Rots en water

Sociale weerbaarheidstraining voor de kinderen van de Theo Thijssenschool.

Sinds 8 jaar hebben de kinderen van de Theo Thijssenschool de mogelijkheid een sociale weerbaarheidstraining te volgen. Via samen spelen, plezier hebben en leren van en met elkaar, leren kinderen beter met zichzelf en met anderen om te gaan. Rots en water 1

Voor kinderen van groep 3 tot 8 die:

 • Verlegen en teruggetrokken zijn
 • Impulsief of onrustig zijn
 • Bang zijn om iets te ondernemen of fouten te maken
 • Onzeker zijn en zichzelf nog niet waardevol vinden
 • Zichzelf in de weg zitten met hun eigen gedrag , gedachten of emoties
 • Het lastig vinden contact met andere kinderen te maken
 • Het moeilijk of spannend vinden zichzelf kenbaar te maken
 • Onvoldoende voor zichzelf opkomen
 • (Hoog)gevoelig zijn en niet weten hiermee om te gaan
 • Pesten of gepest worden

De kinderen leren:

 • Op zichzelf te vertrouwen
 • Te zorgen en op te komen voor zichzelf
 • Te ontspannen en hun eigen kracht en sterkte te ervaren
 • Stil te staan bij wat ze voelen, willen, kunnen en doen
 • Zich te kunnen uiten en kenbaar maken
 • Beter met zichzelf en anderen om te gaan
 • Zichzelf beter te beschermen tegen overheersing door anderen
 • Hun eigen problemen op te lossen
 • Aansluiting te vinden bij anderen
  Rots en water 2

Soms wordt er een groep gevormd van kinderen die overeenkomsten hebben. Dat is bijvoorbeeld op het gebied van hoog gevoeligheid of kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Kinderen leren naast het weerbaarder worden om te gaan met hun gevoeligheid of met de situatie waarin ze zitten.

Werkwijze:
In de training wordt gewerkt met de methode “Ho tot hier en niet verder…!” en de methode Rots en Water. We komen bij elkaar in groepen van 6-8 kinderen op de vrijdagmiddag.

Afhankelijk van welke kinderen nog meer in aanmerking komen wordt er een groep gevormd. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd, de samenstelling jongens en meisjes, en de hulpvragen.

Wilt u meer informatie? Vraag de leerkracht van uw kind of de intern begeleider Rob Smit.

Trainer:
De training wordt gegeven door Marlies Mennega. Zij heeft 12 jaar op de Theo Thijssenschool gewerkt als leerkracht. Daarnaast werkt zij sinds 6 jaar als psycholoog in haar eigen praktijk. Ze begeleidt kinderen en ouders op het gebied van sociale weerbaarheid, hoog gevoeligheid , kinderen in echtscheidingssituatie en opvoeding.

Hoogezand-Sappemeer