Schoolgids

Hier kunt u onze schoolgids lezen. Daarmee geven we u een globaal overzicht van onze activiteiten, belangrijke data, enz.

De kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar de schoolgids mee naar huis. Deze is in vorm van een kalender. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u bij de directie om een nieuwe vragen.

Wij proberen u te informeren over zoveel mogelijk zaken die het onderwijs en het goed functioneren van onze school als organisatie betreffen.

Door te klikken op: Schoolgids 2017-2018 kunt u onze nieuwe schoolgids downloaden (PDF bestand).

Keuze basisschool
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een gids Basisonderwijs 2012-2013 ontwikkeld. Deze gids informeert u onder meer over het kiezen van een basisschool, de rechten en plichten van ouders en hoe het onderwijs op basisscholen in zijn werk gaat. Om deze (digitale) gids te kunnen lezen kunt u op de volgende link klikken: www.rijksoverheid.nl/basisonderwijs

Hoogezand-Sappemeer