Visie

In onze visie staat dat onze school zich richt op de zelfstandige leerling. Doordat leerlingen leren zelfstandig te werken, krijgt de leerkracht ruimte, om de zowel hoog als laag presterende leerlingen, meer hulp te bieden. Cruciaal in bovengenoemd proces is de betrokkenheid van de leerlingen bij het onderwijs in de groepen. Op onze school proberen we voor onze leerlingen een klimaat te scheppen waarin veiligheid, vertrouwen, uitdaging en geborgenheid vaste gegevens zijn. Als een kind lekker in z’n vel zit, zal het over het algemeen graag nieuwe dingen willen leren.

De groepsleerkrachten proberen in hun onderwijs dan ook steeds aansluiting te vinden bij de ontwikkeling van het individuele kind. In de groepen 1/2 wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Het ontwikkelingsgericht onderwijs gaat ervan uit dat kinderen ontwikkelbaar en onderwijsbaar zijn. Door zijn omgang met het kind, en door een geschikte en uitdagende omgeving te creëren speelt de leerkracht een belangrijke rol.

Hoogezand-Sappemeer